Vítejte na stránkách mapujících výskyt hub v mikroregionu Podhostýnsko

 • Úvod
 • Úvod
 • Úvod
 • Úvod
 • Úvod
 • Úvod
 • Úvod
 • Úvod
 • Úvod
 • Úvod
 • Úvod
 • Úvod
 • Úvod
 • Úvod
 • Úvod

Houby

kremenac_uvod.jpg, 621kB

Houby (fungi - Mycota) jsou organismy, které se odlišují od zelených rostlin především způsobem života, výživy a rozmnožování. Zelené rostliny fotosynteticky asimilují pomocí chlorofylu (zeleně listové) a slunečního záření z neústrojných látek ze vzduchu (oxid uhličitý) a z půdy (minerální živiny a voda) ústrojné (organické), energií bohaté látky. Říkáme o nich, že mají autotrofní způsob výživy. Živočichové a ostatní organismy, které nemají chlorofyl, tedy i houby, jsou svou výživou odkázání na organické látky vytvořené zelenými rosltinami - jsou to heterotrofní organismy. Houby svou výživu čerpají ze živých nebo většinou odumřelých a různě již rozložencýh těl rostlin a živočichů, popř. z jejich zbytků. Nejvíce hub proto najdeme tam, kde se nahromadilo hodně organických látek, např. v lesích, na kompostech apod. Pod pojmem houby si většinou představujeme plodnice vyšších hub, které jsou často nápadné svou velikostí, tvarem i zbarvením. Je to však jen houbové rostliny, i když důležitá, nikoliv však základní. Vlastním vegetativním tělem hub je podhoubí (Mycelium),které žije a rozrůstá se v substrátu, a teprve za určitých podmínek může tvořit plodnice. Plodnice jsou orgány určené k rozmnožování, neboť v nich, popř. na nich, se tvoří výtrusy, jimiž se houby rozmnožují. Výtrusy (spory) bývají jednobuněčné i vícebuněčné a lisší se tvarem, barvou i velikostí. Plodnice většiny druhů hub produkují výtrusy v milionových množstvích. Zralé výtrusy vypadaávají z dospělých plodnic a šíří se různými způsoby, především větrem. Jen z málokterých však vznikne nový jedinec. pouze ty, které se dostanou do vhodného prostředí, vyklíčí a roszrostou se v podhoubí, jež za vyhovujícíhc podmínek může tvořit plodnice. Vyšší hoby tvoří tůzně velké plodnice, rozlišené na klobouk a třeň, a oplývající bhatstvím tvarů a barev. Podle způsobu života rozlišujem houby na saprofytické (hniložijné) a parazitické (příživné). Většina hub jsou saprofyti, živí se látkami vznikajícími rozkladem spadlého listí, trouchnivějícícho dřeva, odumřelých bylin nebo uhynulých živočichů. Nejzajímavějšími houbami v lese jou houby symbioticé, které žijí v úzkém spojení se stromy a krři. Jejich podhoubí se připojuje k jemným kořínkům stromu, oplétá je a tvoří zvláštní útvary. těmito útvary si houba bere ze stromu potřebné látky, hlvně cukry, a za to poskytuje stromu jiné, pro jeho život a růst důležité látky, které čerpá z půdy. Tento způsob spolupráce se jmenuje mykoriza.[Kapesní atlas hub, Miroslav Smotlacha, str.09-10, ISBN 978-80-7451-462-3]
Houby se dříve řadily k rostlinám, ale teď mají vyčleněnou samostatnou říši. Zástupce hub najdeme po celém světě na nejrůznějších místech. Houby tvoří důležitou sloužku v průmyslu i potravinářství. Je známo několi desítek tisíc hub, ale předpoklá se, že jich může být až několik milionů. U nás v ČR je známo cca. 10 000 druhů. U nás jsou houby ceněny hlavně pro jejich dobrou chuť a u některých druhů pro jejich léčivé účinky. Některé jsou jedovaté, a tak sbíráme zásadně houby, které dobře známe. Klasifikace hub je poměrně složitá jak můžete vidět zde:
[zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Klasifikace_hub]