Vítejte na stránkách mapujících výskyt hub v mikroregionu Podhostýnsko

 • Úvod
 • Úvod
 • Úvod
 • Úvod
 • Úvod
 • Úvod
 • Úvod
 • Úvod
 • Úvod
 • Úvod
 • Úvod
 • Úvod
 • Úvod
 • Úvod
 • Úvod

Houby v Bystřici pod Hostýnem

Bystřice pod Hostýnem

První zmínka pochází z roku 1368. Městem se obec stala až v roce 1864. Město Bystřice pod Hostýnem je spojeno s osobností Michaela Thoneta, který zde založil tradici výroby ohýbaného nábytku. Tato tradice přetrvala až do dnešních dnů. Největší památkou je poutní chrám na Sv. Hostýně, Laudonský zámek a kostel sv.Jiljí.

Zámek jse z první poloviny 15.století. Mísí se v něm více stavebních stylů. Původně na místě stávala gotická tvrz, za Přemka z Víckova se tvrz mění na renesanční zámek. Po něm se do změny vložila marie Amálie, která přidala něco z klasicismu. Na konci 18.století zde byla v přízemí manufaktura na výrobu keramiky. Zámek připadl v roce 1827 rodu Laudonů. Ano jsou to potomci onoho slavného generála Laudona. A jak byl úspěšný generál byli úspěšní i potomci. Za jejich éry došlo k rozvoji celého města. Zámek navštívil i císař František Josef I. Zmínka o tom je na pamětním napísu od Hanuše Schwaigera, který je autorem slunečních hodin na 1.nádvoří. Jenže nic netrvá věčně, a tak se i Laudonové dostali do finanční krize. Zámek v majetku státu už jen chátrá a to až do roku 1990, kdy je zámek ve správě města. Postupně jej opravuje. Zámek není přístupný celý, protože v něm sídlí část městské úřadu a informační cenrum. V zámku se nachází expozice zaměřená jak už se dá očekávat na historický ohýbaný nábytek, pak tu máme expozici keramiky a expozici napoleonských válek. I na tomto zámku se konávají různé koncerty a kulturní akce.

Kostel v Bystřici pod Hostýnem vybudoval František Antonín z Rottalu. Na hlavním oltáři je sříbrný obraz Panny Marie, který sem byl přesunut z Hostýna. Kostel je zdobný a zásluhu na tom má Jano Köhler, ne všechny jeho malby se dochovali. Kolem kostela najdeme několik soch. Jedná se o barokní sochu sv.Jana Nepouckého, sochu sv.Tadeáše a sv.Antonína Paduánského.

Město Bystřice pod Hosstýme má i své osobnosti. Jsou jimi například František Táborský (básník, spisovatel), Hanuš Schwaiger (akademický malíř), František Ondrúšek (malíř), Michael Thonet (truhlář, průmyslník), František Sušil (básník, hudebník, teolog), Vladimír Kozák (etnolog)

Bystřice pod Hostýnem má několik značených pěších turistických tras.I když více se rozvětvují až pod Hostýnem. Můžete se odsud vydat do mnoha směrů například do Rajnochovic, Rusavy, Holešova, Frýštáku, Lukova atd. Určitě vám i na informačním centru poskytnou nějaké informace, či věnují nějakou tu mapku.Prochází tudy cyklotrasy 5035 a 5033. Bystřice pod Hostýnem leží na trati 303 Kojetín - Valašské Meziříčí. Takže se sem můžete dopravit např.z Kojetína, Kroměříže, Hulína, Holešova, Rajnochovic, Osíčka a Valašského Meziříčí. Jezdí zde i autobusy např. Na Rusavu, do Hulína, Holešova, Kroměříže, Rajnochovic, Zlína či Přerova.

Šiškovec černý (Strobilomyces strobilaceus)
Slizák mazlavý (Gomphidius glutinosus)
Outkovka rumělková (Pycnoporus cinnabarinus)